top of page

Our Story

Image by Max Kukurudziak

Care Hyllie Park

Under läsåret 2022/2023 är Hagakrykan och Elimkyrkan samarbetspartner till Hyllie Park Folkhögskola (EFK) i projektet Care Hyllie Park. Målet med projektet är att hjälpa de ukrainska flyktingar, som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet, närmare arbetsmarknaden. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden.

Vår metod är att erbjuda:

  • Svenskundervisning 12–15 timmar i veckan

  • Företagskonsulenter som skall föra deltagarna närmare arbetsmarknaden, t.ex. genom praktik och arbetsplatsbesök.

  • Sociala nätverk genom församlingar vi samarbetar med

Projektet drivs på flera platser i Sverige: Malmö, Simrishamn, Ystad, Kristianstad, Lund, Landskrona, Örebro och Sundsvall och i samband med församlingar på respektive platser.

Undervisningen kommer att ske i både Haga och Elims lokaler.

Om du möter våra ukrainska vänner, säg hej och se det som en underbar möjlighet för dom att träna det svenska språket.  Du som församlingsmedlem kan göra en viktig insats – dels genom att prata svenska, men också som medmänniska för att skapa ett tryggt sammanhang för våra ukrainska vänner.

Om du vill vara med i projektet kan du kontakta Kate Almroth

Outlook-y5nktvrd.jpg
Hyllie Park
Logga Youtube vit.png
bottom of page