top of page

Till jordens yttersta gräns...

En viktig del i församlingens uppdrag är att sprida budskapet om Jesus till andra delar av vår jord, både i ord och handling. Vi deltar i missionsarbetet i bland annat Indien, Spanien, Burma och Thailand.

Församlingen stödjer Tobias och Linnea Åberg, som är missionärer i Thailand. Utifrån missionscentret i Chiang Mai arbetar Linnea som regionledare för den verksamhet som EFK (Evangeliska Frikyrkan) tillsammans med andra organisationer och församlingsrörelser bedriver i Asien. Tobias har församlingsbyggande på sin lott, ett av EFK:s fyra internationella fokusområden. De andra tre är hållbar försörjning, barns rättigheter och mot människohandel. Tobias stöttar partnerorganisationer som arbetar med församlingsplantering och ledarträning, gör besök och följer upp.

3XGAS6YCGZHQ7CA3YJWFGR3L7Y.jpg

Thailand

P1040424.JPG

Indien

Församlingen stödjer organisationen Rock of Shelter Charetable Ministries som bland annat driver ett barnhem och en skola i Rajahmundry, Andra Pradesh. I skolan går cirka 300 elever och på barnhemmet, som ligger i en byggnad mitt emot skolan bor 50 barn.

Församlingen stödjer Anna-Maria och Ferro Mehmedovic, som är missionärer för Evangeliska Frikyrkan i Valencia, Spanien. Där arbetar de med församlingsplantering, ledarutbildning och med utsatta människor, inte minst flyktingar från Afrika. Många av dem är muslimer.

84214275_10221922068229795_5014807989517811712_n.jpg

Spanien

burma-personer-pa-vag.jpg

Burma

Militärdiktaturen som rått i Burma sedan årtionden har gjort att många människor flytt över gränsen till Thailand, men ca 140.000 personer gömmer sig djungeln i flyktingläger på den Burmesiska sidan gränsen. Genom Equmeniakyrkan bidrar församlingen till att dessa läger förses med mat och andra förnödenheter. Vi stöder också en social kassa vid sjukhuset Kwai River Christian Hospital, där merparten av patienterna är burmesiska flyktingar som inte själva kan betala för den vård de får.

Genom Ge för livet stödjer församlingen ett mikroekonomiprojekt i Thailand. Grundidén i mikroekonomiprojektet är att uppmuntra människor till sparande. Det görs genom att människor i en by går ihop och bildar en spargrupp. När en person har sparat en viss tid i gruppen får hon/han möjlighet att ta ett mikrolån. Syftet med lånet kan till exempel vara att köpa ett par höns för att komma i gång med ägg- och köttproduktion, att starta en liten bybutik eller att ge barnen möjlighet till yrkesutbildning. En grund läggs på så sätt för att familjen ska kunna förändra sin situation och levnadsstandard. Det är också ganska vanligt att man lånar för att betala tillbaka andra lån som tagits till hög ränta hos ockrare.

mat-och-lager-iban-la-oop.jpg

Thailand

bottom of page