top of page

Vad är KONFA?

I September 2024 inbjuder vi in till Konfa, ett år för dig i klass 8 och 9 att få utforska livet, bibeln, tron och att lära känna nya kompisar. Under våren gör vi också en resa tillsammans med en missionsorganisation i Europa innan det är dags för en högtidlig konfirmationshögtid.

Hur fungerar det?

Vi ses varannan onsdag, samt ett par helger med övernattning och gemensamma kyrkobesök. En typisk kväll består av fika, dagens tema, samtal i mindre grupper och en andakt. Vi arbetar mycket med samtal där det är högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Man behöver inte vara döpt eller kristen för att gå vår Konfa men vi hoppas att du när året är slut vet om du vill ta ställning till tron på Jesus. 

Konfa är ett bra sätt för att lära sig mer om kristen tro och få en möjlighet att växa i tro och få ta eget beslut om man vill tro. Vid konfans slut ges tillfälle att döpas. 

Vad och för vem?

Konfa är för dig som till hösten går i åttan eller nian. Konfagruppen kommer ses varannan onsdag kl 18.00-20.30 med start 11 september 2024. Utöver träffarna på onsdagarna kommer det också vara en hajk under hösten och en missionsresa på våren. Man behöver inte vara döpt eller medlem i någon kyrka för att gå konfa. På avslutningen får alla som varit med ett kursintyg. 

Kostnad

Tidig anmälan innan 31/7: 500 kr för konfa inklusive fika, material och hajk. För missionsresan på våren tillkommer en kostnad. 
Sen anmälan, 1/8-25/8: 650 kr.

info och kontakt

Konfa arrangeras av Baptistkyrkan Sundsvall och Pingstkyrkan Sundsvall tillsammans med Studieförbundet Bilda. 
Har du frågor kontakta Elsa Cronhjort, pastor i Baptistkyrkan Sundsvall

bottom of page