top of page
Ge: Ge
Image by Ian Schneider

"Gud förmår att ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål."

-2 Korintierbrevet 9:8

Var med och förändra människors liv!

Stöd församlingarnas arbete

Du har möjlighet att stödja vårt arbete ekonomiskt på tre sätt:

 

  • genom en inbetalning till vårt Bankgiro 320-9277

  • genom Swish 123 185 11 53

  • genom att ge din gåva i kollekten i samband med våra gudstjänster

Kyrkoavgift

Vart går din kyrkoavgift?

Du vet väll om att du kan välja att församlingen får den skatt du betalar in.

Du väljer att ge via någon av de samfund vi samarbetar med Equmeniakyrkan eller Evangeliska Frikyrkan

Kyrkoavgiften handlar om 1% av din beskattningsbara inkomst. Du kan välja att ge den till vår församling och den gemensamma missionen via EFK eller Equmeniakyrkan. 

Equmeniakyrkan

Evangeliska Frikyrkan

bottom of page