top of page
På väg mot en ny församling Bakgrund.png
iStock-1217510961.jpg

”Herrens Ande är över mig för han har smort mig att förkunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda, till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren.”

-Lukas 4:18-19

Vår uppgift är att förmedla det hopp Jesus erbjuder till hela världen, hoppet om frälsning, en upprättad relation till Gud redan i detta livet och ett evigt liv tillsamman med Honom. Jesus mötte människor där de var i sin förtvivlan och förvandlade deras liv, till ande, kropp och själ.


samma sätt som Jesus ska vi sprida hopp i de sammanhang vi finns, i både ord och handling, och betjäna människor till upprättelse, befrielse och helande. Jesus hade ett särskilt hjärta för de uträknade, de marginaliserade, de utstötta och de små barnen. På samma sätt sänder Jesus oss ut till dem som alla andra har räknat bort.

 

Baptistkyrkan Sundsvall

Roligt att du har hittat in till oss!

Vi hoppas att du känner dig välkommen, att du hittar den information du söker

och att du också vill möta oss på plats i våra kyrkor.

 

Alla våra samlingar är öppna för alla som vill, oberoende av medlemskap.

Vår önskan är att vår gemenskap ska vara varm, äkta och relevant,

en gemenskap där hela livet ryms, med både tro och tvivel. 

Är du intresserad av att veta med om församlingen, medlemskap och dop,

kontakta vår pastor, eller klicka i formuläret på första sidan. 

Förutom gudstjänster, erbjuder vi verksamhet för barn och ungdomar,

samtal och förbön, samt kurser om tro och livsfrågor,

dop och olika former av livsnära gemenskap. 

Vision

Med Jesus i centrum förmedlar vi hopp

till vår omvärld

Vår församling bildades den 2 april 2023 och är därmed en ny församling, men med en lång historia.

Församlingen bildades av medlemmarna från Haga baptistförsamling och Sundsvalls baptistförsamling

och har idag drygt 350 medlemmar. 

Vi har verksamhet och gudstjänster i både Hagakyrkan på Norra berget och Elimkyrkan i centrala Sundsvall. Under sommaren förlägger vi vår verksamhet till vår sommargård Bänkåsviken på södra Alnö. 

Vår församling är ansluten till två samfund Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan.

Våra kulturarrangemang, studiecirklar och kurser sker i samverkan med Studieförbundet Bilda

IMG_9738.jpg

Baptistkyrkan

Hagakyrkan_Sundsvall.jpg
Hagakyrkan_Sundsvall.jpg

Hagakyrkan

Hagakyrkan byggdes 1972 och ersatte då Betelkapellet i Skönsberg. 

Hagakyrkan ligger på Hagavägen 21, på Norra stadsberget.

Här finns också församlingens expedition. 

Förutom en vacker kyrkolokal finns här en mysig innergård och en rymlig församlingsvåning och ett välutrustat kök för större serveringar. 

 

Elimkyrkan byggdes 1880 och är en av Sundsvalls äldsta byggnader. Den ersatte då Sundsvalls baptistförsamlings första kapell vid Bünsowska tjärnen. 

Elimkyrkan ligger i centrala Sundsvall och är den naturliga utgångspunkten för vårt sociala arbete. Adress Norra järnvägsgatan 16. 

 

I Elimkyrkan finns en rymlig kyrkolokal med god akustik som uppskattas av körer. Kyrkan är också hem för flera tolvstegsgemenskaper och Sinnesrogudstjänsterna är församlingens mest besökta gudstjänster. 

I Elimkyrkans källare finns många mysiga utrymmen som uppskattas i barn och ungdomsverksamheten. 

vlcsnap-2020-06-18-11h34m46s727.png

Elimkyrkan

medium_032yjygvwUQG_edited.jpg

Historia

Sundsvalls baptistförsamling är Norrlands äldsta frikyrkoförsamling. Det hela började på 1840-talet när intresset för att samlas till bibelläsning, undervisning, sång och bön vaknade i Sundsvall.

 

En ung kvinna, Johanna Östensson, som hade döpts i Stockholm 1854, flyttade samma år till Sundsvall. Hon fick kontakt med gruppen här och ordnade så att en predikant från Stockholm kom hit 1855 för att döpa. Tidigt en morgon i den 14 augusti 1855 döptes fem personer i Sidsjödammen i Sundsvall. Så bildades Sundsvalls baptistförsamling.

Församlingen växte snabbt och innan året tagit slut hade 86 personer döpts. På kort tid bildades många baptistförsamlingar runt om i hela Medelpad. Sundsvall blev ett centrum för baptismens spridning i hela Norrland och Finland. Sedan 1880 har Elimkyrkan, vid Nytorget, varit församlingens hem. Efter stadsbranden 1888 fanns bara murarna kvar men Elim kunde återinvigdes igen redan 1890.

Församlingen byggde ett kapell i Skönsberg, Betelkapellet, där man bland annat bedrev söndagsskola. Detta blev starten på Skönsbergs baptistförsamling, som grundades1889. När stora delar av det gamla Skönsberg skulle rivas och ersättas av modernare bebyggelse kring 1970 väcktes tankarna på en ny kyrka. Hagakyrkan byggdes 1972 i Haga. Samtidigt bytte församlingen namn till Haga baptistförsamling.

Församlingsmöte

Ordet baptist kommer från det grekiska ordet för döpa eller doppa. Varje människa har en fri vilja och det tydligaste kännetecknet för baptismen är att bara de som bekänner en medveten personlig tro på Jesus Kristus döps. Dopet sker genom nedsänkning i vatten.

Bibeln är Guds ord. Den visar hur vi som kristna ska leva. Det gäller både på det personliga planet och inom församlingen. Vi anser att varje människa är fri att läsa och tolka Bibeln, tillsammans i församlingen och med Guds hjälp.

Den lokala församlingen är helt självständig men vi samarbetar med andra församlingar lokalt, nationellt och ut över världen. Vi fattar våra beslut vid församlingsmöten där varje församlingsmedlem har en röst. Baptismen är demokratins vagga i Sverige.

De första baptisterna kämpade för sitt existensberättigande och för oss baptister är religionsfrihet viktigt. 

Läs mer om samfunden här: 

Image by Tim Marshall

Vad är baptismen

Image by Luke Michael

Muskegon

På väg mot en ny församling Bakgrund.png

LOGOTYPE

I centrum i vår församling står korset,

Jesus Kristus.

Vattnet vid korsets fot, visar på att vi vill erbjuda

ett nytt liv genom dopet. 

Korsets öppenhet visar på vägar som möts

från olika håll

Cirkeln symboliserar hela jorden, vår kallelse till jordens yttersta gräns, men också att vi hör ihop med alla kristna i alla tider. 

Cirkeln fanns också tidigare med i både Elimkyrkans och Hagakyrkans loggor och anknyter tillbaka dit. 

bottom of page