top of page

Daglediga 

Växagruppen DAGLEDIGA är en gemenskap där vi möts för att dela livet, erfarenheter, tro och tvivel. Av naturliga skäl är vi alla pensionärer, men vi välkomnar givetvis även yngre som kan ha möjlighet att vara med. Vi börjar och avslutar våra samlingar med bön och vi lyssnar gärna till någon sång via Youtube. Innan vi tar oss an dagens ämne avnjuter vi en kaffetår med enkelt tilltugg. Vi läser något ur bibeln eller någon uppbygglig bok. Ofta kommer samtalen in på eskatologiska frågor. Spännande och svårt! Därför har vi nu, som samtalsunderlag, gett oss i kast med Mikael Tellbes bok Tillbaka till framtiden. En bok som tar upp händelser både i nuet och vad som komma skall. Inte så enkelt att greppa, men angeläget!

Trots att vi har många års erfarenheter i det kristna livet blir studier och samtal en påminnelse om att vi inte är färdiga. Vi behöver fortsätta att växa i insikt och förståelse om ”bredden och höjden och djupet” i livet som Jesu efterföljare.

Vi träffas varannan onsdag kl 10-11.30 på expeditionen i HAGAKYRKAN på Hagavägen 21.
Den här terminen startar vi den 1 februari. Välkommen!

bottom of page