top of page
1.jpg

HELIGA VANOR

Under våren 2024 utgår vi från Efesierbrevet och fokuserar på att se hur vi kan omsätta tron i handling, eller hur vi genom medvetna handlingar kan växa i tro. 

Paulus inleder Efesierbrevet med en hälsning till de heliga som bor i Efesos. Hur känner du inför hälsningen till dig idag, till de heliga som bor i Sundsvall? 

 

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Efesierbrevet 1:1-2

Varje vecka får du en utmaning och vi skriver också några frågor att fundera över och samtala vidare kring, vid kyrkkaffet, familjen eller i växagruppen. 

UTMANING

11 FEBRUARI - Är jag helig? 

Boka en konferens

Bestäm dig för en kristen konferens som du ska åka på under året för att utmanas, utrustas, inspireras eller vila under. 

24 FEBRUARI - Välsigna

Välsigna minst tre personer under veckan som inte är med i församlingen.

3 MARS - Äta

Meeting

SAMTAL

11 Februari Är jag helig? 

  • Vilka vanor har du idag som påminner dig om att du tillhör Jesus?

  • Vilket område upplever du att du skulle behöva nya vanor?

  • Vilken erfarenhet har du av att fatta beslut om livsstilsförändringar?

25 FEBRUARI Välsigna​

  • Har du upplevt Guds välsignelse? Hur känner du dig välsignad? Ge exempel.

  • Har du välsignat en fiende? Vad hände då?

  • Hur märks Guds välsignelse i en människas liv? Går det oss väl bara för att vi är kristna?

  • Hur tänker du kring förbannelse i kontrast till välsignelse?

Bibelord:

Ef 1:2-3 | Matteus 21:9 | 2 Kor 1:3-4 | 1 Mos 32:26 | Mark 10:16 | 4 Mos 6:22-27 | Lukas 24:50-51 | 5 Mos 30:19-20 | Gal 3:26-29 | 1 Mosebok 12:1-4 | 1 Petrusbrevet 3:9 | Ef 3:14-16 | Luk 10:6-7 | Ps 67:2-3

3 MARS Äta

bottom of page