top of page

Fil 1:9-11

”Låt vår kärlek växa”

INFÖR EN NY TERMIN VILL VI STANNA UPP, LYSSNA FOKUSERAT, LÄGGA HELA VÅRA LIV I HANS HÄNDER
oCH BE OM ATT HAN SOM ÄR VÅRT HOPP FÅR TA DEN PLATS SOM ÄR HANS.
Vi BER ATT vi ska nå ut - att vi får ge hopp - till vår stad, till de som mest behöver honom
och till en ung generation.

Vi vill involvera alla åldrar, alla grupper och alla sinnen.
Var med på det sätt just du kan. Just ditt sätt att be denna dag är viktigt för vår nya församling och för Gud! Du är viktig här och nu oavsett var du är!

Fokus

Chatten sparas i 24 timmar

  • Vi ber om mer av den Helige Andes verk ibland oss.

  • Vi ber att kärleken får växa - till Gud, till varandra och till den värld som så väl behöver kärlek.

  • Vi ber om Guds ledning i vägen vidare som församling.

  • Vi ber för barn och unga.

 

  • Vi ber om vägar att nå ut, för Alpha, Vardagskyrkan, tolvstegsgemenskapen och Ukrainaprojektet. 

  • Vi ber att Jesus verkar genom oss så att vi frimodigt kommer i funktion i vår vardag. 

  • Vi ber att Jesus kärlek till församlingen får drabba oss alla.

  • Vi ber att var och en får hitta sin plats och funktion i vår församling. 

Och jag ber att er kärlek till både Gud och människor ska växa, och att ni ska lära känna Gud och klart förstå hur han vill att ni ska handla. Då kan ni stå inför Gud utan synd och skuld den dag Kristus kommer tillbaka. Ja, jag ber att era liv ska vara fyllda av de goda gärningar som blir resultatet av att man lever i gemenskap med Jesus Kristus, så att människor för er skull ärar och hyllar Gud.

Fil 2:9-11

Amen.

Chatt

Vi ber!

Gud, Du är världens ljus!

På grund av Dig vandrar jag inte längre i mörker utan i Ditt ljus. Låt mitt liv återspegla Din sanning, peka på Dig och ge ära åt Ditt namn.

Ge mig styrkan och modet att dela hoppet som jag har i Dig.

Den här världen är trasig, men Du gör det som är trasigt helt igen.

I år ber vi - närma Dig de förlorade, de ensamma och de sårade. Och kom gärna nära mig.

Låt Din kärlek föra oss samman, hela splittring och förena Din globala kyrka.

Oavsett vad detta år har att erbjuda, är Du trogen och dina löften är sanna.

Tack för det eviga hopp som jag har i Dig.

I Jesu namn,

Amen.

Program

Lördag

18:00   Haga

Bönedygnet inleds i Hagakyrkan

19:00 Haga

Enkelt fika

19:30 Haga

Sinnesrobön och steg 11, Hagakyrkan

20:30 Haga

Enkel nattvard i Hagakyrkan

22:00-24:00 Bönevakt i hemmet

Söndag

00:00 -10:00

Bönevakt varje timme under natten

11:00 Salemkapellet

Bön, andakt, nattvard i Salemkapellet på Alnö. Vi ber för pionjär satsningen. 

 

Tid för lunch

 

14:00 Elim

Bön för alla medlemmar, vi ber igenom vår matrikel

15:00 Bönepromenad

Vi ber för staden

16:00 Mackfika och bön för de förföljda

17:00 Elim: Personlig förbön

Boka tid för en längre stunds betjäning

Två tider varje kvart. 

18:00 Sinnesrogudstjänst

Bibelord

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matteus 5.14-16

Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk.

Andra Mosebok 17:11-13

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."

Uppenbarelseboken 21:5

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er.  Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremia 29:11-13

bottom of page