top of page

Apg 4:30

”Visa Din makt!”

INFÖR ETT NYTT ÅR VILL VI STANNA UPP, LYSSNA FOKUSERAT, LÄGGA HELA VÅRA LIV I HANS HÄNDER
oCH BE OM ATT HAN SOM ÄR VÅRT HOPP FÅR TA DEN PLATS SOM ÄR HANS.
Vi BER ATT vi ska nå ut - att vi får ge hopp - till vår stad, till de som mest behöver honom
och till en ung generation.

Vi vill involvera alla åldrar, alla grupper och alla sinnen.
Var med på det sätt just du kan. Just ditt sätt att be denna dag är viktigt för vår nya församling och för Gud! Du är viktig här och nu oavsett var du är!

Fokus

Chatten sparas i 24 timmar

  • Vi ber om mer av den Helige Andes verk ibland oss. Om under, tecken, helanden och profetiska tilltal.

  • Vi ber om frimodighet.

  • Vi ber om Guds ledning i vägen vidare som församling.

  • Vi ber för barn och unga, att vi når barnen med evangeliet och om unga som döps. 

  • Vi ber för alla familjer, om att tron får växa och fördjupas i hemmet. 

 

  • Vi ber om vägar att nå ut, för Alpha, Vardagskyrkan, Pannkakskyrkan, tolvstegsgemenskapen och Ukrainaprojektet. 

  • Vi ber att Jesus kärlek till församlingen får drabba oss alla och om vishet att prioritera rätt i livet. 

  • Vi ber att var och en får hitta sin plats och funktion i vår församling och att alla får hitta en liten gemenskap de kallas sin egen. 

Så hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap! Visa din makt och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesus namn!”

När de hade slutat be, skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den heliga Anden och förkunnade Guds budskap frimodigt.

Apg 4:30-31

Herrens, Herrens Ande är över mig,

för Herren har smort mig

till att förkunna goda nyheter till de förtryckta.

Han har sänt mig till att ge de förkrossade bot,

att förkunna frihet för de fångna

och befrielse för de bundna,

att ropa ut ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud,

att trösta alla som sörjer

och ge de sörjande i Sion

en huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorgdräkt,

lovsång i stället för modlöshet.

De ska kallas ’rättfärdighetens ekar’,

som Herren har planterat till sin ära.

De ska bygga upp de gamla ruinerna

och resa upp det som länge legat öde.

De ska återuppbygga förstörda städer

som legat öde i generationer.

Jes 61:1-4

Chatt

Vi ber!

Gud, Du är världens ljus!

På grund av Dig vandrar jag inte längre i mörker utan i Ditt ljus. Låt mitt liv återspegla Din sanning, peka på Dig och ge ära åt Ditt namn.

Ge mig styrkan och modet att dela hoppet som jag har i Dig.

Den här världen är trasig, men Du gör det som är trasigt helt igen.

I år ber vi - närma Dig de förlorade, de ensamma och de sårade. Och kom gärna nära mig.

Låt Din kärlek föra oss samman, hela splittring och förena Din globala kyrka.

Oavsett vad detta år har att erbjuda, är Du trogen och dina löften är sanna.

Tack för det eviga hopp som jag har i Dig.

I Jesu namn,

Amen.

Program

Lördag

18:00   Elim

Bönedygnet inleds i Elimkyrkan med bön och lovsång

19:30 Mingelfika

20:00 A Night of Worship

En timma i tillbedjan. Mattias Axelsson och Annie Goebel med team. 

21:00 Bön för den unga generationen

 

22:00 24:00 Bönevakt i hemmet

Använd knapparna nedan för att maila in ett böneämne eller meddela vilken tid du önskar vara bönevakt.

Söndag

00:00 -10:00

Bönevakt varje timme under natten

9:00 Bön i Hagakyrkan

 

11:00 Gudstjänst i Hagakyrkan

Elisabeth Ågren, Allan Söderberg, Lovsång Ann-Mari Lopez och Julia Björklund. Fika

 

14:00 Bönepromenad, vi ber för staden

15:00

16:00

17:00 Matrikel bön, vi ber för alla medlemmar

18:00 Avslutande bönesamling i Hagakyrkan där vi summerar dygnet. Lovsång Kerstin Sundholm. 

Bibelord

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matteus 5.14-16

Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk.

Andra Mosebok 17:11-13

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."

Uppenbarelseboken 21:5

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er.  Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremia 29:11-13

bottom of page