top of page

Jes 55:9

”Mina vägar är högre än era vägar och mina tankar högra än era tankar

INFÖR hösten VILL VI STANNA UPP, LYSSNA FOKUSERAT, LÄGGA HELA VÅRA LIV I HANS HÄNDER
oCH BE OM ATT HAN SOM ÄR VÅRT HOPP FÅR TA DEN PLATS SOM ÄR HANS.
Vi BER ATT vi ska nå ut - att vi får ge hopp - till vår stad, till de som mest behöver honom
och till en ung generation.

Vi vill involvera alla åldrar, alla grupper och alla sinnen.
Var med på det sätt just du kan. Just ditt sätt att be denna dag är viktigt för vår nya församling och för Gud! Du är viktig här och nu oavsett var du är!

Fokus

  • Vi ber om mer av den Helige Andes verk ibland oss. Om under, tecken, helanden och profetiska tilltal.

  • Vi ber om frimodighet.

  • Vi ber om Guds ledning i vägen vidare som församling.

  • Vi ber för barn och unga, att vi når barnen med evangeliet och om unga som döps. 

  • Vi ber för alla familjer, om att tron får växa och fördjupas i hemmet. 

 

  • Vi ber om vägar att nå ut, för Alpha, Vardagskyrkan, Pannkakskyrkan, tolvstegsgemenskapen och Ukrainaprojektet. 

  • Vi ber att Jesus kärlek till församlingen får drabba oss alla och om vishet att prioritera rätt i livet. 

  • Vi ber att var och en får hitta sin plats och funktion i vår församling och att alla får hitta en liten gemenskap de kallas sin egen. 

Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

Ef 3:14-21

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 1:5

 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matt 5:13-16

Han är som ett träd

planterat vid vatten

som sträcker sina rötter

till bäcken.

Det fruktar inte om hetta kommer,

dess löv är alltid gröna.

Det oroas inte under torra år,

och det slutar aldrig

att bära frukt.

Jer 17:8

Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.”

Josua 1:9

Chatt

Vi ber!

Gud, jag vill växa som ett träd - vänd mot solen och stadigt rotad i Dig. 

Vänd Ditt ansikte till mig, så att jag känner Din värme. Låt mina rötter växa djupt,  djupt ner i trons mylla och få kraft och näring i Ditt ord. 
Jag vill vara öppen för det som händer i mig och omkring mig. Jag vill sträcka mig utåt. Sprida din kärlek, reflektera ditt ljus, tända ett hopp och bära människor till Dig. Hjälp mig att visa ett engagerat intresse för andras växt.
Jag vill framåt. Se framåt, mot Dig. Gå framåt, Din väg. Till Dig, den dag som Du bestämt. 
Håll mig i handen och hjälp mig att växa i tron.

Amen.

Chatten sparas i 24 timmar

Program

Lördag

10:00   Bönedynet inleds i Elim

Matrikelbön

Lovsång. Elim

Söndag

00:00 -10:00

Bönevakt varje timme under natten

9:00 Bön i Hagakyrkan med summering

 

11:00 Gudstjänst i Hagakyrkan

Bibelord

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Matteus 5.14-16

Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk.

Andra Mosebok 17:11-13

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."

Uppenbarelseboken 21:5

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er.  Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremia 29:11-13

bottom of page