top of page

Gudstjänster

Gudstjänst

Gudstjänst

Varje söndag möts vi till gudstjänst. Vi kommer tillsammans för att möta en levande Gud, hämta kraft för vardagen och dela gemenskapen i församlingen. I söndagens förmiddagsgudstjänst, söndagar 11.00,  är lovsång och tillbedjan, en Bibelförankrad predikan, gemensam bön och möjligheten till gensvar och förbön naturliga inslag, liksom kyrkkaffet där vi delar gemenskapen och livet med varandra. Barnen är med i början på gudstjänsten och har sedan sin egen samling med lek, Bibelberättelse, pyssel och gemenskap. 

Observera att vi firar gudstjänst både i Elim och Haga och att vi ibland har gudstjänst på andra tider och med andra former.

Sinnersro

Sinnesrogudstjänst

Ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan.

En delning, en "lifestory". Genom att berätta om sitt liv sätter någon ord på det brustna i livet och behovet att bli upprättad och hel som människa. Det är starka berättelser eftersom en människa delar det som gått snett i livet och allt mörker som funnits runtomkring. Samtidigt skänker det hopp när de berättar om hur de funnit vägen till harmoni och sinnesro.

I predikan ges praktisk hjälp utifrån Bibeln för att kunna gå vidare in i en djupare relation med Gud. Det ges också möjlighet till såväl enskild bön som förbön samt ljuständning. Att delta i den gemensamma bönen genom att tända ett ljus eller skriva ner sin bön på en förbönslapp är för många höjdpunkten under sinnesrogudstjänsten.

SINNESROKÖREN
Vill du vara med och sjunga? 
TISDAGAR 18:30 ELIM

Helen Teike, Eva Hamrin och Elin Hansson
Kontakta Elin på 070-666 04 06

 

Cafégudstjänst

Cafégudstjänst

Vi möts runt bordet till gudstjänst och gemenskap.

Gudstjänsten har vardagliga teman med musik, gofika, kreativa inslag, intervjuer och samtal. Barnen deltar eller tittar på film. 

A Night of Worship

Lovsångskvällar där vi möter Gud för att Han är den Han är. Vi är i Hans närvaro och låter Honom tala och kommer med förväntan om att vi förvandlas av Han närhet. Dessa kvällar vill vi ska präglas av frihet, där vi får uttrycka vårt behov av Jesus med hela vår kropp och alla våra sinnen. Tillbedjan är i fokus. 

Efteråt hänger vi kvar och umgås i cafémiljö.

A Niaght of Worship

Nattvardsandakt

En enkel nattvardsgudstjänst där brödet och vinet är i centrum. Vi sjunger till inspelad musik och har tid för gemensam bön.

Nattvardsandakt

Stora & små

En gudstjänst för alla åldrar. Vi firar gudstjänst tillsammans med barnen på deras villkor, men där alla ska få med sig en hälsning från Himlen. Gudstjänsten innehåller ofta teater, musik, aktivitet och bönestationer. Vi firar gudstjänst med hela kroppen och alla är delaktiga.
 

Stora & små

Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.
Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet.

Min tunga skall prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer.

Min hunger stillas som av feta rätter, jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag gått till vila,

jag tänker på dig i nattens timmar, ty du kom till min hjälp, i dina vingars skugga jublar jag.

Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd.

- Psaltaren 63:2–9
bottom of page